Innoveren: de hartslag van de organisatie

De klant kan binnen één klik iets zien, besluiten en kopen. Hoe komt deze klant tot zo’n besluit? En hoe kan een organisatie optimaal aansluiten? Innovatie is de hartslag van de organisatie. 

Blog 1: bouwen we aan een theoretische raamwerk van innovatie.
Blog 2: verdiepen we ons in de relatie tussen behoefte van de klant en bestaanszekerheid.
Blog 3: verkennen we hoe innovatie praktisch kan leiden tot waardecreatie?

Als je probeert te innoveren, gebeurt het vaak dat je steeds op dezelfde ideeën uitkomt. Het is lastig die cirkel te doorbreken, maar laat deze blogreeks je daarbij helpen. Wij dagen je uit. Wij gaan de dominante logica binnen jouw sector doorbreken.

Innovatie in een notendop

Innovatie = bestaanszekerheid borgen
Innovatie = bestand zijn tegen crisis
Innovatie = inspelen op veranderende omstandigheden
Innovatie = relevant blijven
Innovatie = onderscheidend zijn
Innovatie = buiten de lijntjes tekenen om bestaande structuren te verbinden
Innovatie = nieuwe dienst, proces, positie en product creëren

De vier soorten innovaties

 1. Product of dienst: wat bieden wij als organisatie?
 2. Proces: op welke manier creëren en leveren wij onze product en dienst?
 3. Positie: aan wie bieden wij onze product en dienst en welke verhaal vertellen wij hierbij
 4. Paradigma: op welke manier denken we over wat onze organisatie biedt en voor wie?

Het innovatieproces

Stap 1 het vormen van ideeën

 • Verzamel feedback van klanten en medewerkers.
 • Signaleer de energielekken in de organisatie.
 • Creëer intern een dialoog op basis van de innovatie ideeën op maximaal één a4.

Stap 2 creëren van ideeën

 • Projectmatig uitwerken van een idee tot een proces, product, dienst of positiebepaling.
 • Creëer dragers die zich richten op change (verandering) en niet op run (dagelijkse werkzaamheden).

Stap 3 valideren van ideeën

 • Maak en evalueer met korte cycli jouw (eenvoudige) marketingplan.
 • Geef de klantreis een bepalende factor.

Als je je al lang op een bepaalde markt bevindt, is het soms moeilijk om verder te kijken. Ik begrijp dat. Toch is innovatie een kwestie van ‘doen’. Experimenteer, onderzoek trends en bekijk nauwkeurig wat die voor jouw organisatie betekenen.

Bronnenlijst

 • https://www.youtube.com/watch?v=UlF8GDeW80c
 • Strategie=Executie, Pijl, J., 2018