De kracht van Scenario Planning

De externe omgeving wordt steeds onvoorspelbaarder. De traditionele vormen van forecasting en strategie-ontwikkeling zijn daardoor te rigide. Niet de zekerheden, maar juist de onzekerheden moeten centraal staan. En hoe je op die onzekerheden inspeelt. Dat is de rol van scenarioplanning.

Scenarioplanning is een methode waarbij u meerdere plausibele toekomstbeelden ontwikkelt. Hierin verkent u het verloop van kernonzekerheden en de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt. Scenario’s zijn extreme maar denkbare verhalen van de toekomst. Bij elk scenario horen specifieke kansen en opties. Opties die in elk scenario passen zijn robuust en een goede onderlegger voor uw strategie.