Bouw aan een gezonde innovatie cultuur

We vergeten vaak dat de zachte kant van innovatie cruciaal is om vernieuwing van de grond te krijgen. Je kunt door een innovatiecultuur niet alleen vernieuwing creëren op productniveau maar het kan ook vernieuwing brengen in uw marktpositie, dienstverlening en organisatiestructuren. De vraag is hoe creëer je een innovatie gerichte organisatiecultuur?

Innovatie-cultuur

Voelt men
voor innovatie?

In drie fasen een innovatiecultuur

Quick scan

Mensen zijn het kostbaarste kapitaal dat een organisatie heeft. Hoe stel je hen in staat om bezig te zijn met innovatie? En past de huidige cultuur bij de doelstellingen van de organisatie? In de Quick scan worden de rollen en eigenschappen van succesvolle Innovation Drivers inzichtelijk gemaakt.

Waardensessies

Innovatie vraagt om transparantie en verbinding met alle lagen van de organisatie. Cultuur creëer je samen en bestaat door communicatie en gedrag van medewerkers. Door middel van scenario games worden pijnpunten en gewenst gedrag besproken. De sessies leiden tot een helder en gedeeld doel.

Roadmap

Om als organisatie te kunnen innoveren is een organisatiecultuur nodig waarin innovatie en ondernemerschap een duidelijke zichtbare waarde heeft. In borgingsfase creëer je een eigen innovatie ‘roadmap’ voor de komende 12 maanden om al je projecten en acties beter te plannen.
Diagnose
Oefenen
Borgen

Bouwstenen van de innovatiecultuur

Borg innovatie in de organisatie.

Geef creatieve mensen brede vrijheid om hun werk te doen in dienst van de gestelde doelstellingen, centrale focusgebieden en verplichtingen aan de stakeholders van de organisatie.

Ga niet ten onder aan overbelasting.

Zorg ervoor dat innovatie het businessmodel versterkt op een wijze dat je recht doet aan de draagkracht en draaglast van de binnen- en buitendienst.

Breek hiërarchie af.

Open de organisatiestructuur, zodat innovators de barrières en hiërarchieën kunnen omzeilen die zo contraproductief zijn voor strategie en creativiteit.

Cultiveer externe relaties.

Netwerken en een relevante netwerk opbouwen is noodzakelijk om toekomstbestendig te organiseren. Het is de stroom van informatie dat nodig is om aan te kunnen sluiten bij de wensen van de klant.

Stimuleer onconventioneel denken.

Creëer multidisciplinaire overleggen waar vernieuwing een thema is. Biedt ruimte voor braingstormsessies en energizers.

Stimuleer ambidexter leiderschap

Trek mensen aan die toekomstbestendig kunnen vernieuwen en tegelijkertijd de kwaliteit kunnen borgen van het huidige productaanbod.