Herkennen van Weak Signals

“Long before its actual occurrence a crisis sends off a repeated and persistent trail of early warning signals” (Mitroff 1988).

Crises worden vaak voorafgegaan door zwakke signalen en red flags. Zwakke signalen zijn vooraf moeilijk te herkennen, terwijl strong signals zoals ‘Red flags’ duidelijke verwijzingen zijn naar ophanden zijnde crises. De masterclass Strategisch  Innoveren aan de universiteit van Nyenrode prikkelde mij om te onderzoeken: ‘Wat zijn Wild Cards, Weak Signals & Strong Signals ook al weer?’

WILDCARDS

Wildcards, geïntroduceerd door Rockfellow (1994), zijn gebeurtenissen met lage kans van optreden maar met een hoge impact. Een gebeurtenis zoals 911 is een wildcard. Dergelijke plotselinge en unieke verrassingen leiden tot trendbreuk, crisis en chaos. Het niet hebben van een ‘wildcard managementsysteem’ vergroot de kans van verkeerde acties, te late acties of zelfs inactie. Ik laat de discussie of wildcards wel of niet te managen zijn voor een ander moment. Ik stel me zo voor dat een wildcard-managementsysteem of signal intelligence systeem bestaat uit een toepassing voor het continue scannen van de omgeving om zwakke signalen te vangen, te selecteren en te interpreteren: “long before its actual occurrence a crisis sends off a repeated and persistent trail of early warning signals” (Mitroff 1988: 18).

WEAK SIGNALS

Crises worden vaak voorafgegaan door zwakke signalen. Andersom, zwakke signalen zijn voorbodes van wat mogelijk kan gebeuren. Zwakke signalen zijn echter een uitdaging omdat dit soort signalen vaak achteraf worden herkend als afwijking van een patroon. Hoe frustrerend is het als er dingen gebeuren waarvan we achteraf moeten toegeven dat ze deels of zelf geheel voorkomen hadden kunnen worden.

Enerzijds lijkt in het huidige managementperspectief het idee te bestaan dat met zwakke signalen een wildcard te voorspellen is, tegelijkertijd is het inherent aan zwakke signalen dat deze te incomplete- en beperkte informatie bevatten om goede, tijdige voorspellingen te doen. Dit maakt het vervolgens lastig vooraf te bepalen hoe groot de impact van een te verwachte wildcard zal zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden.