Creëer een krachtige innovatiestrategie

Te vaak blijft een goede strategie hangen in vage slogans en ambities. Strategische planning vertaalt strategische keuzes in concrete activiteiten waarvan het succes meetbaar is.


In drie stappen jouw innovatiestrategie

Strategisch profiel

Welke vragen willen we beantwoorden? We inventariseren de doelstellingen, kijken naar de spreiding, positionering en synergie van je organisatie. Ook inventariseren we de daarbij behorende resultaten. Wanneer het startpunt helder is wordt inspiratie verzameld en worden ideeën gegenereerd.

SWOT Analyse

Wat zijn de kansen, bedreigingen, zwakheden, sterke punten van het huidig strategisch profiel. Past dit bij de doelen? Zo nee, welke alternatieven zijn er? We verrichten inside-out en outside-in analyses. Ten slotte worden de opties in samenhang beoordeeld en worden er keuzes gemaakt.

Roadmap

De keuzes worden samengevat in een visiebeschrijving, concrete doelstellingen en gidsende principes. De roadmap biedt u concrete acties, prestatie-indicatoren en eigenaren. Om de strategie tastbaar en concreet te maken gebruiken we in veel gevallen het OGSM model.
Startpunt
Diagnose
Implementatie

Concreet, eenvoudig en richtinggevend.

Formuleer een heldere innovatiestrategie en stippel je eigen innovatieroute uit.

  • Ontdek wat jouw innovatie DNA is
  • Stippel je eigen innovatieroute uit
  • Ontwerp een innovatieproces dat aansluit op jullie organisatie en strategische doelen

OGSM model met dank aan Jester Tools