Over

We staan als samenleving voor grote maatschappelijke vraagstukken. Onder meer: hoe zorgen we voor betaalbare zorg en dienstverlening? Hoe transformeren we naar een betaalbare manier van ondernemen?  Hoe creëren we een inclusieve samenleving? Het Sociaal Domein staat voor de uitdaging om met nieuwe oplossingen te komen voor deze vraagstukken. Ze moet continu inspelen op een veranderende klantvraag en slim gebruik maken van nieuwe technologie. Voor bedrijven is het daarbij van belang om onderscheidend te zijn. Dit vraagt om visie, strategie en leiderschap; kortom innovatiekracht om nieuwe waardevolle producten, diensten, oplossingen en business modellen te ontwikkelen.

follow hash tag tweet twitter  Innovatie is geen nice-to-have, maar een need-to-have. 
follow hash tag tweet twitter  Innovatie borgt bestaansrecht.
follow hash tag tweet twitter  Innovatie leidt tot medewerker- en klanttevredenheid.

Maandelijks schrijf ik een blog over hoe zorginnovatie de manier van werken en leven radicaal zal veranderen.

Je bent bij deze van harte uitgenodigd om mijn blogs te volgen.