Begin met het Waarom

Één long, staar, reuma en kanker. Daar sta ik dan als 17-jarige naast het ziekbed van mijn oma. Elke dag vraag ik mij af hoe het toch komt dat mijn oma niet doodgaat. Het bevreest mij soms om mijn geliefde oma vaarwel te moeten zeggen, alleen de gedachte al kan mij soms nachten wakker houden. Eens had ik de moed om met mijn oma in vertrouwen te kunnen spreken over leven en dood. Mijn oma lachte en gaf mij een inkijkje in haar leven:

Ik leef omdat ik mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wil zien opgroeien.

Het was haar antwoord op ziekte en tegenslag met als resultaat dat zij nog zeker 15 jaar na mijn vraag leefde en met een glimlach heenging.

Wat is jouw antwoord als het leven even tegenzit? Wat is jouw drijfveer als uw bedrijf niet lekker loopt? Voel jij energie, inspiratie en blijdschap als je denkt over je werk?

In mijn omgeving zie ik organisaties bij financiële tegenslagen vaak stilstaan bij vragen als: ‘Wat moeten we nu doen?’, ‘Welke producten of diensten moeten we afstoten, ontwikkelen?’ Alles gericht om maar een gewenst resultaat te creëren. Op zich geen verkeerde vragen, maar leiden deze vragen wel tot duurzame oplossingen, energie en inspiratie?

Simon Sinek een managementgoeroe, onderzoekt in zijn boek: ‘Start with WHY?’ hoe het toch komt dat geld, expertise en bekendheid geen sleutel hoeft te zijn voor succes. Sterker nog, hoe komt het dat de gebroeders Wright, Elon Musk, Amazon, William Booth (Leger des Heils) zo succesvol zijn en met zo weinig middelen en zo veel tegenslagen begonnen?

De schrijver onderscheidt in zijn bestseller: ‘Start with WHY’, drie soorten vragen:

Waarom

In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘waarom’ voor het doel, zoals wat de aanleiding is of wat je geloof over een bepaald iets is.

Weinigen weten waarom ze bepaalde dingen doen. Met ‘waarom’ wordt bedoeld wat je doelstelling is, je drijfveer of geloof. Waarom bestaat je organisatie en waarom doet het er toe voor anderen? Belangrijk is dat winst geen geldige reden is voor ‘waarom’, want winst is een resultaat.

Hoe

In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘hoe’ voor het proces. Het betreft de handelingen die zijn verricht om te (kunnen) realiseren waar ‘waarom’ voor staat.

Bij ‘hoe’ wordt ingegaan op het onderscheidend vermogen, zoals speciale waardevoorstel, bedrijfseigen proces of Unique Selling Proposition.

Wat

In de Golden Circle van Simon Sinek staat ‘wat’ voor het resultaat en is de uitkomst van ‘waarom’, ofwel het bewijs. Onder resultaat valt bijvoorbeeld winst of vervulling van behoeften door middel van de verkoop van producten of diensten.

Jeroen Kemperman en collega’s onderzochten bij 120 Zorgaanbieders waarom zij een belangrijke marktaandeel hebben in de zorg. In het boek: ‘Briljante businessmodellen in de zorg’ wordt een verband gelegd met werken vanuit de ‘waarom vraag’ en medewerkers- en cliënttevredenheid dat bij deze organisaties leidde tot significante waardecreatie.

Charismatische leiders en succesvolle bedrijven werken, inspireren en geloven in hun ‘Waarom’.

Dit geeft niet alleen kracht bij uitdagingen maar ook richting en inspiratie voor anderen. Ik heb dit ook gezien bij mijn oma. Zij was een voorbeeld voor velen in haar omgeving, waaronder haar kleinkind.

Overigens

Wie

Je kunt een mooie Waarom, Hoe en Wat beschrijven maar alles valt of staat met WIE. Wie heb ik nodig om een dynamiek te creëren dat leidt tot succesvolle resultaten?

Graag nodig ik je uit om met Bax factor te verkennen wat jouw organisatie nodig heeft om toekomstbestendig te organiseren.

Bronnen:

  • Start With WHY- How Great Leaders Inspire Everyone tot take action. Simon Sinek, 2019.
  • Briljante Business modellen in de Zorg, Jeroen Kemperman, Jeroen Geelhoek, Jenniver op ’t Hoog, 2017.
  • http://www.omgadvies.nl/wp-content/uploads/2015/12/olifant.png