De organisatie met een vleugje staar

Kijken maar niet zien. Horen maar niet luisteren. Voelen maar niet ervaren. Zo dichtbij en toch zo ver weg. Zo eenvoudig en toch zo moeilijk. Hoe komt het toch dat zoveel organisaties niet tot hun bestemming komen, uitdoven of zelfs bankroet gaan?

De Bijbel zegt het volgende hierover:

‘Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis’ (Hosea 4:6)

En om heel eerlijk te zijn of je nou gelooft of niet in een God. Bijna altijd gaan organisaties van mensen ten onder door gebrek aan kennis. Alleen al afgelopen jaar zijn de volgende organisaties gevallen: WZCO door te gebrek aan financiële kennis, Multiculturele Zorg BV door gebrek aan professionele kwalitatieve zorg en de Noorderbrug door gebrek aan kennis van de veranderende markt. En al hebben zij het gezien bij collega Zorgaanbieders, voelden zij het in hun portemonnee of hoorden zij het via cliënt-, medewerker ontevredenheid. Zij hadden niet de kunde dit tijdig om te buigen tot een kans om toekomstbestendig te organiseren.

De ING is dit jaar met een rapport gekomen wat de oorzaken zijn van bedrijven die voornamelijk in de zorg en detailhandel bankroet gaan.

Kennis is als een lamp die in de duisternis schijnt en mensen bewust kan maken van waar we nu staan, waar willen we naar toe en hoe kunnen we dat bereiken. Het onderzoek van de ING is duidelijk, wees relevant en van meerwaarde.

‘Het is niet de sterkste, de slimste of de snelste, maar degene die zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden die overleeft’ (Charles Darwin)

Toch zijn er organisaties die desondanks een sterke interne focus hebben. Dat kan komen doordat:

 • Er te weinig aandacht is voor scholing en opleiding van medewerkers waardoor men niet op de hoogste is van de nieuwste technieken, trends, politieke-, lokale veranderingen en innovaties.
 • Commercieel ingestelde medewerkers te weinig worden gehoord of onvoldoende bij besluitvorming worden betrokken.
 • Leiding meer gericht is op interne processen dan op klantbehoeften.
 • Medewerkers het beeld kwijt zijn waaraan de organisatie bestaansrecht ontleent.

Met als gevolg dat:

 • Producten of diensten die worden geleverd weinig aansluiting vinden bij de behoeften in de markt.
 • Medewerkers het gevoel hebben dat ze het heel goed doen maar men onvoldoende weet wat de klanten daarvan vinden.
 • Blinden vlekken ontstaan doordat interne processen voorrang krijgen boven de klant behoefte. Met als gevolg minder wendbaarheid en uitdoving van de organisatie.

Nu wil ik niet zeggen dat een focus op interne ontwikkelingen onbelangrijk is. Het is nodig om medewerkerstevredenheid, minder bureaucreatie en kwaliteit te creëren mits het in evenwicht is met de klantbehoefte.

Zoek evenwicht tussen de dingen goed doen en de goede dingen doen
 • Vertrouw je collegae en breng sleutelfiguren samen met de vragen: ‘ Wat zijn de uitdagingen en hoe gaan we elke keer weer, vaardiger om met deze vraagstukken?’
 • Probeer een cultuur te borgen waarin je denkt in belangen (bijvoorbeeld betaalbare zorg) en niet vanuit posities (directeur vs beleidsadviseur).
 • Werk bij grote organisatorische veranderingen projectmatig. Met een duidelijk begin en een eind, beschrijf de risico’s, kansen, overlegstructuren, werkgroepen met mandaat, besluitmomenten en opbrengsten.
 • Creëer ruimte in uw hoofd en hart om echt te luisteren naar de ander (klik hier)

Bronnen:

 • https://www.rtvoost.nl/nieuws/311188/Definitief-geen-overname-WZCO-meerdere-partijen-nemen-zorg-over
 • https://www.rtvnoord.nl/nieuws/200825/Miljoenentekort-bij-zorgorganisatie-De-Noorderbrug
 • https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/onze-economie/de-nederlandse-economie/publicaties/daling-faillissementen-zet-in-2019-niet-verder-door.html
 • https://www.ontwikkelingsgericht.org/wp-content/uploads/2018/11/Screenshot-2018-11-04-18.30.11.png