Innoveren: de hartslag van de organisatie

Als je probeert te innoveren, gebeurt het vaak dat je steeds op dezelfde ideeën uitkomt. Het is lastig die cirkel te doorbreken, maar laat deze blogreeks je daarbij helpen. Wij dagen je uit. Wij gaan de dominante logica binnen jouw sector doorbreken.

Innovatie in een notendop

Innovatie = bestaanszekerheid borgen
Innovatie = bestand zijn tegen crisis
Innovatie = inspelen op veranderende omstandigheden
Innovatie = relevant blijven
Innovatie = onderscheidend zijn
Innovatie = buiten de lijntjes tekenen om bestaande structuren te verbinden
Innovatie = nieuwe dienst, proces, positie en product creëren

De vier soorten innovaties

 1. Product of dienst: wat bieden wij als organisatie?
 2. Proces: op welke manier creëren en leveren wij onze product en dienst?
 3. Positie: aan wie bieden wij onze product en dienst en welke verhaal vertellen wij hierbij
 4. Paradigma: op welke manier denken we over wat onze organisatie biedt en voor wie?

Het innovatieproces

Stap 1 het vormen van ideeën

 • Signaleer de knelpunten van klanten, de organisatie en de stakeholders.
 • Ga eens uit je eigen gebouw en zoek inspiratie in andere omgevingen.

Stap 2 creëren van ideeën

 • Zoek dragers die zich richten op verandering en niet de dagelijkse werkzaamheden.
 • Kijk ook eens buiten je eigen branche en landgrens. Hoe lost de autobranche knelpunten in processen op? Hoe gaat de bankenwereld op een digitale wijze om met haar klanten? Hoe gaan andere aanbieders in andere landen om met een soortgelijke knelpunt?

Stap 3 valideren van ideeën

 • Geef de klantreis een bepalende factor.
 • Maak en evalueer met korte cycli jouw (eenvoudige) marketingplan.

Als je je al lang op een bepaalde markt bevindt, is het soms moeilijk om verder te kijken. Ik begrijp dat. Toch is innovatie een kwestie van ‘doen’. Experimenteer, onderzoek trends en bekijk nauwkeurig wat die voor jouw organisatie betekenen.

Bronnenlijst

 • https://www.youtube.com/watch?v=UlF8GDeW80c
 • Strategie=Executie, Pijl, J., 2018