Medewerkers binden en boeien? Luisteren cruciaal

Slechte communicatie vanuit het management blijkt bij uitstek de grootste ergernis op de Nederlandse werkvloer. Je hebt een overvolle agenda en als je al tijd hebt voor je collega, ben je bezig met de volgende belangrijke afspraak. Kunnen we nog echt tijd hebben voor de ander? Even je telefoon en beeldscherm uit. Even tijd om niet die bekende klanken te horen maar onverdeeld te luisteren naar iemand? Om de talentvolle collega te binden en te boeien is luisteren een absolute voorwaarde.

follow hash tag tweet twitter Goed luisteren is meer dan alleen horen.
Juist geïnteresseerde en inzichtelijke vragen stellen wijzen erop dat je goed geluisterd hebt. Je weet dan namelijk wat de ander gezegd heeft en gaat er constructief op in. Je kunt namelijk best wel stil zijn, maar voor hetzelfde geld zit je met je hoofd heel ergens anders dan bij het verhaal wat je gesprekspartner aan het vertellen is. Stilte zegt dus eigenlijk nogal weinig over hoe goed je luistert.

follow hash tag tweet twitter Een goede luisteraar borgt: ‘jij bent mijn tijd waard’.
Mensen die echt goed luisteren zorgen ervoor dat het gesprek een positieve ervaring
wordt voor de ander. Goede luisteraars geven hun gesprekspartner zelfvertrouwen en
steun. Ze scheppen een veilige omgeving om in te praten en waarin het mogelijk is om
problemen en verschillen van mening te uiten.

follow hash tag tweet twitter Goed luisteren is ruimte geven aan de ander.
Feedback in een goed gesprek mag beide kanten op gaan. Mensen die slecht luisteren
zijn vaak defensief en staan niet open voor kritiek. Zij luisteren eigenlijk alleen maar om
hiaten in andermans verhaal te kunnen ontdekken en gebruiken stil zijn om
argumenten te bedenken. Dat maak hen goed in een debat, maar niet in een gesprek.
Goed luisteren betekent echter niet dat je het altijd maar overal mee eens moet zijn, maar wel dat je een situatie schept waarin de ander de mogelijkheid krijgt om zich te uiten en niet het gevoel heeft dat er een wedstrijd gespeeld wordt.

follow hash tag tweet twitter Goed luisteren bespaart tijd en energie.
Wist je dat echt luisteren kan zorgen voor minder stress op de werkvloer? Dat je collega je meer gaat waarderen? Dat goed luisteren juist taakvolwassenheid en taakbetrokkenheid in jouw team of organisatie kan verhogen?  Luisteren kan misschien op het ogenblik energie kosten maar je krijgt er op lange termijn veel meer voor terug.

Altijd alles horen wat er gezegd wordt is niet mogelijk. Maar hoe mooi zou het zijn dat mensen van jou weten: ‘Hij is echt iemand die naar mij luistert, hij neemt tijd voor mij en waardeert mij’. Vaak is dat wat een medewerker nodig heeft. En vaak is dat wat er nu ontbreekt op de werkvloer.

Referenties

  • https://www.schaalx.nl/nieuws/artikel_dit_zijn_de_10_grootste_ergernissen_op_de_werkvloer_15962.html
  • https://vanbinnenuit.nl/luisteren-geven tip!