De kansen en bedreigingen

Let op! De deep dive is gemaakt met beschikbare informatie van december 2019 t/m januari 2020. Tevens besef ik mij goed dat er veel meer kansen en bedreigingen zijn maar deze keypoints wil ik graag met u delen.

Bedreigingen in de Forensische Zorg

 1. Mix van patiënten met zwaardere complexe problematiek neemt toe;
 2. Toenemende arbeidskrapte waardoor ervaren werkkrachten moeilijker te vinden zijn;
 3. Zorgmedewerkers ervaren een grotere werkdruk en onvoldoende deskundigheid en veiligheid;
 4. De Wvggz zorgt voor extra belasting medewerker en organisatie;
 5. Tarieven voor zorg nog onder het advies NZA, veel organisaties verrichten soms onbezoldigd werk. Maar de verwachting is dat deze significant zullen stijgen met extra budgetten en hogere tarieven;

Kansen in de Forensische Zorg

 1. Job coaching voor mensen met een Lvb bij het vinden en behouden van werk en trainingen voor jongeren met Lvb;
 2. De komende jaren wordt zelfmanagement door inzet eHealth een belangrijke speerpunt;
 3. Er worden budgetten beschikbaar gesteld voor medewerkersdeskundigheid en veiligheid;
 4. Intensievere samenwerking met de keten om de kwaliteit, veiligheid en personeel te borgen;
 5. Er worden meer pilots gestart rondom veiligheid en minder werkdruk (25%) bij medewerkers;
 6. Meer inzet ervaringsdeskundigen en vrijwilligers;
 7. Toename in de wachtlijst forensische ambulante behandel zorg;
 8. Het rijk zal meer geld vrijgeven voor innovatie projecten zoals: ‘kwaliteit forensische zorg’;
 9. Een verschuiving van tbs met dwangverpleging naar tbs-met voorwaarden en een toename van voorwaardelijke beëindigingen (met zorg als voorwaarde).

Bronnenlijst

 • https://www.forensischezorg.nl/files/beleidskader_langdurige_forensisch_psychiatrische_zorg_versie_feb_2019.pdf
 • https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/09/28/tk-bijlage-marktscan-forensische-zorg-2016/tk-bijlage-marktscan-forensische-zorg-2016.pdf
 • https://www.dji.nl/binaries/tk-bijlage-1-onderzoek-naar-kwaliteit-en-veiligheid-in-de-forensische-zo…_tcm41-339241.pdf
 • https://www.forensischezorg.nl/files/20170608_marktconsultatie_bijeenkomst_voor_gemeenten_bijeenkomst_4.pdf
 • https://www.forensischezorg.nl/files/beleidskader_langdurige_forensisch_psychiatrische_zorg_versie_feb_2019.pdf
 • https://www.zorgkennis.net/wp-content/uploads/2019/09/ZK-kennisbank-Monitor-Continuiteit-van-forensische-zorg-5066.pdf
 • Bron foto: https://www.computable.be
 • Bij aanvraag kan ik u alle documentatie doorsturen.