De kansen en bedreigingen

Let op! De deep dive is gemaakt met beschikbare informatie van december 2019 t/m januari 2020. Tevens besef ik mij goed dat er veel meer kansen en bedreigingen zijn maar deze keypoints wil ik graag met u delen.

Bedreigingen voor het leveren van Wlz gefinancieerde zorg.

 1. Het tekort aan zorgmedewerkers zal de komende jaren stijgen;
 2. Toename van complexere casuïstiek en onvoldoende deskundigheid medewerker;
 3. De Wet Zorg en Dwang zorgt voor extra belasting van de medewerker en organisatie;
 4. Ziekteverzuim van personeel neemt toe en relatief hoge uitstroom medewerkers;
 5. Passende vastgoed vinden of uitstroom naar zelfstandige woningen wordt steeds moeilijker;
 6. Veel bestaande intramurale voorzieningen zijn gericht op groepswonen terwijl de nieuwe instroom van cliënten steeds meer zullen vragen om een zelfstandige woonruimte in een beschermde omgeving.

Kansen voor het leveren van Wlz gefinancierde zorg.

 1. De komende jaren zijn er 2000 tot 3000 gezinshuizen nodig;
 2. Technologische innovatie wordt een belangrijke speerpunt in de inkoop van Wlz. De inzet van zorgtechnologie moet leiden tot minder belasting van de medewerker en hogere kwaliteit zorg;
 3. Meer vraag naar deeltijdverblijf in de Wlz-VG en Wlz-logeren;
 4. Vereenvoudiging van hulpmiddelen in de Wlz biedt kansen voor de cliënt en woning.
 5. Vanaf 2021 toegang Wlz voor mensen met langdurige psychische problematiek;
 6. Meer inzet op initiatieven met de wijk en kleinschaliger wonen;
 7. Meer zorg thuis ontvangen (MPT en VPT);
 8. Regio Rotterdam: VG 3 en 4, 6 en 7 zullen komende jaren stijgen meer intramurale voorzieningen nodig. Wachtlijsten lopen op. 70 cliënten tussen VG 3 en 6 aan de rand van VG 4 en 7;
 9. Regio Utrecht: wachtlijst op 166-200 cliënten. 2020-2040: 1200 extra intramurale plekken nodig, gemiddeld 60 plekken per jaar. Zorgaanbod doelgroep ZG laag of ontbrekend;
 10. Regio Zwolle: wachtlijst 75 cliënten. 2020-2035: 550 extra plekken nodig. Gebrek aan woonaanbod voor  Lvb-ers;
 11. Er ontstaan landelijke wachtlijsten voor cliënten met een complexe zorgvraag (GZ en GGZ);
 12. Maatwerk voor een toenemende groep oudere cliënten met een verstandelijke beperking is het zorgaanbod (kwalitatief);
 13. (Ouders van) ZEVMB-kinderen die thuis de zorg willen ontvangen, ervaren onvoldoende maatwerk;
 14. Er is meer zorgaanbod voor de overgang 18- en 18+ nodig.

Bronnenlijst

 • https://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/vanaf-2020
 • https://www.nza.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/welke-regelgeving-geldt-voor-2020-in-de-wlz
 • http://www.invoorzorg.nl/informatie-de-langdurende-zorg-in-2020-trends-beleid-en-wetgeving.html
 • https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/het-aantal-gezinshuizen-voor-pleegkinderen-stijgt-maar-niet-snel-genoeg
 • https://www.socialevraagstukken.nl/meer-dan-drieduizend-gezinshuizen-gezocht-voor-10-000-kinderen/ 
 • https://www.mee.nl/publicaties/beperkingen-en-clientondersteuning/mee-trend-en-signaleringsrapportage-2019
 • Regio analyses zorgkantoren Zilveren Kruis, VGZ en Menzis 2020-2023. Voor meer informatie zie de websites per zorgkantoor/regio analyse.
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/e-health
 • Opbrengsten Strategie Event Health Care 2020.
 • Bij verzoek kan ik u alle documentatie doorsturen.