Mijn top 10 Innovatieboeken

1. The Innovator’s Dilemma

video youtube   Klik op het boek

healthy life meditation peace pose relaxation spirituality yoga   Clayton M. Christensen

apple book books education knowledge learning reading   Remmers voor grote organisaties

They fail not because they would be poorly managed, but because they are actually managed in a very sound, rational way that just happens to disincentivize innovation.

2. Blue Ocean Strategy

video youtube  Klik op het boek

      healthy life meditation peace pose relaxation spirituality yoga   W. Chan & R. Mauborgne

apple book books education knowledge learning reading   Creëer unieke waardecreatie 

The basic idea is that by identifying differentiated value-drivers from the existing competition in the market, a company is able to create innovation that delivers significantly increased value at a lower cost, leading to differentiation and a sustainable competitive advantage.

3. The Innovator’s Solution

video youtube   Klik op het boek

      healthy life meditation peace pose relaxation spirituality yoga   C. Christensen & M. Raynor

apple book books education knowledge learning reading   Praktische gids innovatie 

Achieving truly disruptive growth and propose guidelines for developing your own disruptive growth engine. The authors identify the forces that cause managers to make bad decisions as they package and shape new ideasand offer new frameworks to help create the right conditions, at the right time, for a disruption to succeed.

4. Crossing the Chasm

video youtube   Klik op het boek

      healthy life meditation peace pose relaxation spirituality yoga   Geoffrey Moore

apple book books education knowledge learning reading   Diffusie van Innovatie

The basic idea is that every innovation is first used by a set of early adopters with very different value drivers from the mainstream market, which the innovation must ultimately reach if it is to become truly successful. That difference is “the Chasm”, and it has resulted in the death of many a great startup and product.

5. Innovatie management

video youtube   Klik op het boek

      healthy life meditation peace pose relaxation spirituality yoga   Eelko Huizingh

apple book books education knowledge learning reading   Innovatie realiseren

Innoveren is niet altijd eenvoudig, maar wel voor elke organisatie noodzakelijk en mogelijk. Dit boek beschrijft hoe je innoveert en hoe je innovatie realiseer. Er wordt uitgebreid aandacht gegeven aan bedrijfsmodellen, sociale innovatie, klantgerichtheid en de invloed van nieuwe technologie.

6. Regie over innovatie

video youtube   Klik op het boek

      healthy life meditation peace pose relaxation spirituality yoga   Bart Bossink

apple book books education knowledge learning reading   Innovatiespeelveld

Dit boek helpt je om innovatie te regisseren. Bart Bossink wijdt je in de zes posities van het innovatiespeelveld en zijn spelers: de innovatieleider, de innovatieve ondernemer en de innovatiekampioen die met elkaar en met anderen samenwerken in innovatieteams.

7. Het kleine innovatieboek

video youtube   Klik op het boek

      healthy life meditation peace pose relaxation spirituality yoga   Kim Spinder

apple book books education knowledge learning reading   Gewoon DOEN! 

Kim Spinder prikt genadeloos door het gebruikelijke innovatiebullshitjargon heen en laat overtuigend zien wat wel werkt. Jan Rotmans, hoogleraar Sustainability Transitions. 

8. Het innovatie doolhof

video youtube   Klik op het boek

      healthy life meditation peace pose relaxation spirituality yoga   Gijs van Wulfen 

apple book books education knowledge learning reading   GPS Innovatiesysteem

Vanuit vier logische startpunten lopen er heldere routes naar een succesvolle businesscase voor nieuwe producten, diensten en businessmodellen: De idee-route, de technologie-route, de klantknelpunt-route en de noodzaak-route.

 9. Groot innovatie modellen boek

      healthy life meditation peace pose relaxation spirituality yoga   F. Kwakman & R. Smeulders

apple book books education knowledge learning reading   47 Innovatiemodellen

Nederland wordt meer en meer een diensteneconomie. Daarom besteden we in dit boek niet alleen aandacht aan productinnovatie, maar ook nadrukkelijk aan het ontwikkelen van nieuwe diensten en dienstverlening.

10. Strategisch Management 

      healthy life meditation peace pose relaxation spirituality yoga Jan Eppink

apple book books education knowledge learning reading   Beste strategie boek ever!

Als specialist op het gebied van management en organisatie bundelt  Jan Eppink al zijn kennis en werkervaring in dit boek. Een strategieboek dat begint vanuit de praktijk en het hoofd, hart en de handen van de ondernemer centraal stelt. Ik citeer: ‘missie en visie zijn de uitkomst van een strategieformuleringsproces en niet het begin ervan.. Strategie zijn de concrete keuzen die een organisatie maakt voor de richting van de gehele organisatie. Alle andere beslissingen moeten daarvan afgeleid worden’.