Hoe ambidexter is jouw organisatie?

De ambidextere organisatie is succesvol op de korte en de lange termijn. Er wordt verbeterd voor de klant van vandaag en vernieuwd voor de klant van morgen. Uit onderzoek blijkt dat deze gelijktijdige focus noodzakelijk is om als organisatie te overleven. Hoe kunnen bedrijven gelijktijdig excelleren in efficiëntie én innovatie? In deze bijdrage proberen we antwoord te geven op deze vraag.

De organisatie die hoog scoort in ambidexteriteit heeft heldere antwoorden op de vragen:

follow hash tag tweet twitter Hoe moet ik mijn aandacht verdelen tussen de details van de dag en mijn dromen over vijf jaar?

follow hash tag tweet twitter Hoe zorg ik dat de organisatie balanceert tussen optimaliseren voor vandaag en innoveren voor de toekomst?

follow hash tag tweet twitter Hoe krijg ik het bedrijf in een flow van continu relevant blijven (exploratie) en continue verbeteren (exploitatie)?

Wat is het verschil tussen exploratie en exploitatie?
Exploitatie (Efficiëntie)Exploratie (Innovatie)
Geleidelijk en beheerstSpontaan, disruptief
Nadruk op controleNadruk op creativiteit
Streven naar uniformiteitStreven naar energie en onderscheidenheid
EenduidigheidVariëteit
AanpassenLeren
VerbeterenVernieuwen
Exploratie én exploitatie: een relatie!

De ambidextere organisatie is een systeem dat selectief invloeden van buitenaf toelaat. Er is synergie tussen de dingen goed doen en de goede dingen doen. Het weet haast intuïtief wanneer het moet profiteren, stimuleren of juist moet afremmen. De organisatie maakt in haar transformatieprocessen gebruik van middelen, mensen en methoden voor het realiseren van toegevoegde waarde voor haar klanten. Medewerkers en leidinggevenden dragen bij in de uitvoering en verbetering van de bestaande transformatieprocessen, maar moeten ook in de gelegenheid worden gesteld bij te dragen aan de meer creatieve, onvoorspelbare zoekprocessen die via implementatie moeten leiden tot vernieuwing.

De ambidextere organisatie:

looks one Rekent af met de dominante, efficiëntiegeoriënteerde managementopvatting: ‘we focussen ons nu alleen op beheersing of alleen op innovatie’.

looks two Borgt en schept voorwaarden voor creativiteit en beheersing in de organisatie op een wijze dat er balans wordt gevonden tussen draagkracht en draaglast van de organisatie.

looks 3 Ontwikkelt mensen om zich heen die goed zijn in goede dingen bedenken en mensen die dingen goed kunnen ontwikkelen.

looks 4 In het hoger management zitten verschillende soorten managers die door hun talenten en klik samen ambidexteriteit stimuleren en draagvlak creëren.

looks 5 In de ambidextere organisatie zijn alle medewerkers betrokken bij het realiseren van de strategie.

Referenties

  • Download paper hier: Theorie en praktijk van ambidexteriteit voor de Nederlandse Defensieorganisatie
  • Download paper hier: Team Ambidexteriteit Realiseren & Behouwen.
  • Download paper hier: De totstandkoming van contextuele ambidexteriteit bij medewerkers binnen operationele teams
  • Download paper hier: De invloed van prestatiemeting op ambidexteriteit
  • Download paper hier: De ambidextere organisatie: optimaliseren én innoveren
  • https://www.managementsite.nl/innovatie-efficientie-samenwerking-klanten
  • https://hetprogrammahuis.nl/onderzoek-naar-de-twee-handigheid-van-overheidsorganisaties/
  • Youtube: https://youtu.be/lrTxzjfFhWw
  • Foto: https://www.flickr.com/photos/a-i/6666966305